Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Blogchiase escriba una noticia?

Literature exam preparation for 10th grade exam

19/08/2022 05:06 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Literature exam preparation for 10th grade exam Literature is always a compulsory subject in the 10th grade entrance exam

Therefore, right from the beginning of the 9th grade, teachers have paid great attention to teaching and reviewing Literature. to help students achieve the best exam results.

However, besides that, you also need to have a separate self-training method to be more effective. Let's consult with HOC MAI right away the super useful Literature 10th grade exam preparation works in the article below!

Refer to details:

https://hoctot.hocmai.vn/cac-tac-pham-van-hoc-on-thi-vao-10-hoc-sinh-can-luu-y.html

 

Tác phẩm ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn

Chuyện Người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ

 

Chị em Thúy Kiều – Nguyễn Du

 

Cảnh Ngày xuân – Nguyễn Du

 

Kiều ở Lầu Ngưng Bích – Nguyễn Du

 

Đồng Chí – Chính Hữu

 

Bài thơ về Tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật

 

Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận

Van 9

 

Bếp lửa – Bằng Việt

 

Ánh Trăng – Nguyễn Duy

 

Làng – Kim Lân

 

Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long

 

Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng

 

Mùa xuân nho nhỏ – Thanh Hải

 

Viếng lăng Bác – Viễn Phương

 

Sang thu – Hữu Thỉnh

 

Nói với con – Y Phương

 

Bên quê – Nguyễn Minh Châu

 

Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê

 

Hoàng Lê Nhất Thống Chí – Ngô Gia Văn Phái

 

 


Sobre esta noticia

Autor:
Blogchiase (40 noticias)
Visitas:
2341
Tipo:
Opinión
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.