Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Blogchiase escriba una noticia?

쓰기 9학년 - van 9 can nam nhung gi

17/08/2022 18:23 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

쓰기 9학년 - van 9 can nam nhung gi

학생들이 프로그램에서 문학 9를 잘 공부하도록 돕습니다. 1학기와 2학기의 9학년 에세이 작성 시스템은 가장 훌륭하고 간결하지만 여전히 필요한 모든 내용을 보장하고 문헌 9 교과서의 질문을 준수합니다. HOCMAI는 기사 시스템이 다음을 위한 효과적인 지원 도구가 되기를 바랍니다. 9학년 문학을 분석하고, 느끼고, 작곡하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 문학 10개 과목의 시험을 준비하는 과정에서 유용한 리소스입니다.

참조 출처:

https://hoctot.hocmai.vn/soan-van-9.html

Mục Lục Ngữ Văn 9:

Ngữ văn 9 tập 1

 • Phong cách Hồ Chí Minh

 • Các phương châm hội thoại

 • Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

 • Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

 • Các phương châm hội thoại (Tiếp theo)

 • Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

 • Xưng hô trong hội thoại

 • Viết bài tập làm văn số 1 - Văn thuyết minh

 • Chuyện người con gái Nam Xương

 • Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

 • Sự phát triển của từ vựng

 • Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

 • Hoàng lê nhất thống chí

 • Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

 • Vũ trung tùy bút

 • Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

 • Cảnh ngày xuân

 • Truyện Kiều

 • Chiếc lược ngà

 • Kiểm tra thơ và truyện hiện đại

 • Kiểm tra phần tiếng việt

 • Ôn tập phần tập làm văn

 • Cố hương

 • Ôn tập làm văn (tiếp theo)

 • Những đứa trẻ

 • Mã Giám Sinh mua Kiều

 • Thuật ngữ

 • Chị em Thúy Kiều

 • Kiều ở lầu Ngưng Bích

 • Trau dồi vốn từ

 • Viết bài tập làm văn số 2 lớp 9 - Văn tự sự

 • Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

 • Kiều báo ân báo oán

 • Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

 • Lục Vân Tiên gặp nạn

 • Tổng kết từ vựng

 • Bài thơ về Tiểu đội xe không kính

 • Đồng chí

 • Kiểm tra về truyện trung đại

 • Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

 • Nghị luận trong văn bản tự sự

 • Tập làm thơ tám chữ

 • Bếp lửa

 • Đoàn thuyền đánh cá

 • Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

 • Ánh trăng

 • Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

 • Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

 • Làng - Kim Lân

 • Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

 • Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

 • Lặng lẽ Sa Pa

 • Ôn tập phần Tiếng Việt

 • Viết bài tập làm văn số 3 lớp 9 - Văn tự sự

 • Người kể chuyện trong văn bản tự sự

 • Chiếc lược ngà

 • Kiểm tra phần Tiếng Việt

 • Những đứa trẻ

 • Cố hương

 • Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

 • Miêu tả trong văn bản tự sự

Ngữ văn - soạn văn 9 tập 2

 • Bàn về đọc sách

 • Khởi ngữ

 • Phép phân tích và tổng hợp

 • Luyện tập phân tích và tổng hợp

 • Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi

 • Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

 • Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

 • Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

 • Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 • Các thành phần biệt lập gọi - đáp, phụ chú

 • Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội

 • Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

 • Chó sói và cừu

 • Liên kết câu và đoạn văn

 • Con cò

 • Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

 • Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

 • Mùa xuân nho nhỏ

 • Viếng lăng bác

 • Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

 • Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

 • Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

 • Bài viết số 6 lớp 9

 • Sang thu

 • Nói với con

 • Nghĩa tường minh và hàm ý

 • Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

 • Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

 • Mây và sóng

 • Ôn tập về thơ

 • Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

 • Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 • Chương trình địa phương phần tiếng việt

 • Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận văn học

 • Bến quê

 • Ôn tập tiếng Việt lớp 9 học kì 2

 • Những ngôi sao xa xôi

 • Biên bản

 • Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

 • Tổng kết về ngữ pháp

 • Luyện tập viết biên bản

 • Hợp đồng

 • Bố của Xi-Mông

 • Ôn tập truyện lớp 9

 • Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

 • Con chó Bấc

 • Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II

 • Luyện tập viết hợp đồng

 • Bắc Sơn

 • Tổng kết phần văn học nước ngoài

 • Tổng kết phần tập làm văn

 • Tôi và chúng ta

 • Tổng kết phần văn học

 • Tổng kết phần văn học (tiếp theo)

Nguồn: Sưu tậpSobre esta noticia

Autor:
Blogchiase (41 noticias)
Visitas:
2516
Tipo:
Opinión
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.